Proč kupujeme zemědělskou půdu

Jsme úspěšní zemědělci a máme zájem zajisit dlouhodobou prosperitu našeho oboru. Vnímáme velmi negativně neustálý úbytek zemědělských ploch za účelem jejich zástavby. Nechceme nadále nečinně přihlížet skupování zemědělské půdy spekulanty. Jsme přesvědčeni, že půdu by měl obhospodařovat její vlastník. Jedině tak se zajistíme, že půda bude nadále sloužit především k zajištění dostatečného množství potravin pro naše obyvatelstvo. 

Co nabízíme?

  • rychlé a solidní jednání spolehlivého obchodního partnera
  • maximální možnou cenu - cena bude stanovena dle její bonity

  • nabízíme možnost oddělit části pozemků, na kterých je možno stavět; tyto pozemky si ponechá prodávající; chceme totiž kupovat pouze půdu, na které se dá hospodařit

  • okamžitou platbu v hotovosti či převodem na účet

  • úhradu nákladů spojených s prodejem

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.