Partnerství se zemědělskými podniky

Nabízíme partnerství zemědělským podnikům, které nemají dostatek finančních zdrojů na nákup zemědělské půdy, na které hospodaří.  Pro spolupracující zemědělce nakoupíme půdu a zároveň jim tuto půdu dlouhodobě pronajmeme za stabilních a výhodných podmínek.

Kde působíme?     

Náším zájmovým územím je celá Česká repblika, s důrazem na severní, východní a střední Čechy.